KVÄLLSSKOLORNA

VCDS vänner startade 2006 kvällsskoleprojektet ”Non-Formal Education for Democracy” tillsammans med den indiska organisationen VCDS. Syftet är att ge stödundervisning till barn mellan 6 – 14 år från de socialt och ekonomiskt utsatta grupperna i det indiska samhället. Insatsen äger rum i Villupuramdistriktet i delstaten Tamilnadu i södra Indien och följer det indiska skolåret, juni till april. Målet med vårt arbete är att främst daliter (förr benämnda kastlösa) ska klara Primary School, Middle School och Secondary School. I dagsläget driver vi 18 stycken kvällsskolor.

Bland de socioekonomiskt utsatta grupperna är utbildningsnivån låg då många barn måste hoppa av skolan för att hjälpa till med familjeförsörjningen. Vidare präglas det indiska samhället fortfarande av diskriminering utifrån kast vilket gör att daliterna hamnar i ett svårbrytbart förtryck.

Utbildningen sker genom Non-Formal Education som konkret anpassar undervisningen till barnens situation. Genom att medvetengöra föräldrar och bybor om vikten av utbildning och göra dem delaktiga i utformandet av undervisningen stärks demokratiseringsprocessen. Insatsen utgår från idén att demokratiseringen av ett samhälle måste ske genom utbildning och att avstampet måste ske från de mest utsatta grupperna.vcds_blogspot