VCDS i Indien

Den ideella organisationen VCDS bildades 1980 i Tamil Nadu i södra Indien med syftet att förbättra förhållandena för landets fattiga befolkning, framförallt daliterna som utgör ca en femtedel av landets 1,2 miljarder invånare. VCDS strävar efter att bekämpa orsakerna till fattigdom såsom kastdiskriminering, religiös fundamentalism, rasism och okontrollerad kapitalism. Visionen är ett kastlöst och sekulärt samhälle. VCDS arbete centreras kring:

–          gratis skolor i byar

–          utbildning i mänskliga rättigheter

–          kvinnors frigörelse

–          miljöfrågor

–          ekologiskt jordbruk

Ca 25 % av VCDS budget kommer från egna medel såsom utbildningsarvoden, medlemskap och den egna farmen. Resterande pengar kommer från bidrag från utländska aktörer.

VCDS hemsida (tyvärr inte vidare uppdaterad): http://vcdsindia.org/

E-post: vcdstn@gmail.com