KONTAKT & STYRELSEN

Kontakta oss på friendsofvcds@gmail.com 

Styrelsen

Daniel Blixt
Ordförande

Annelie Bladh Karlsson
Sekreterare

Ulrika Smidegård
Vice sekreterare

Tina Karlsson
Kassör

Staffan Börjesson
Ledamot

Per Leijonhielm
Ledamot

Anna Walch
Ansvarig för gåvojulklapp/gåvopresent

vcds_blogspot