KONTAKT

Vi håller på att ändra vår mejladress. Säkrast når du oss på friendsofvcds@gmail.com 

Daniel Blixt
Ordförande
daniel.blixt@friendsofvcds.org 

Ewa Meyze
Sekreterare
ewa.meyze@friendsofvcds.org 

Kristina Karlsson
Kassör
tina.karlsson@friendsofvcds.org 

Ulrika Smidegård
Vice kassör och ansvarig för månadsgivare
ulrika.jansson@friendsofvcds.org 

Annelie Karlsson
Ledamot
annelie.karlsson@friendsofvcds.org

Kristin Brorsson 
Medlemsansvarig
kristin.brorsson@friendsofvcds.org 

Anna Walch
Ansvarig för gåvojulklapp/gåvopresent
anna.walch@friendsofvcds.org 

vcds_blogspot