VCDS VÄNNER

VCDS vänner är en ideell organisation som bildades år 2003 av före detta deltagare i kursen ”Syd i förändring” som gavs vid Lärarhögskolan i Stockholm, i samarbete med den indiska organisationen Village Community Development Society (VCDS). Kursen gav studenter insikter i de utmaningar som många människor i Syd, eller den så kallade Tredje världen, möter i sin vardag. Samtidigt ökade insikten om folkrörelsearbetets kraft och möjlighet till förändring i Sverige. VCDS vänner består inte enbart av före detta lärarstudenter utan personer med olika bakgrund och kompetenser är med och driver organisationen.

VCDS vänners primära syfte är att stödja VCDS folkrörelsearbete. Detta sker utifrån en grundtanke om global solidaritet. För oss innebär detta en tro på att människor från olika delar av världen kan arbeta mot gemensamma mål, på olika sätt. Detta innebär också att vi tror på principen att den bästa kompetensen, att bedöma vad som är långsiktigt verkningsfulla arbetssätt, finns i det samhälle där arbetet bedrivs. Organisationens globala solidaritetstanke går igen i dess andra syfte, som är att inom skolan och bland allmänheten i Sverige sprida information om daliternas situation (förr benämnda kastlösa) i Indien. VCDS vänner vill också bidra till att upprätthålla och knyta nya globala vänskapsband. Detta gör vi bland annat genom kontakten med VCDS.

VCDS vänner är politiskt och religiöst obunden.

vcds_blogspot